Wybrany Lekarz Dr med. Manitius-Sudara Joanna

specjalista położnictwa i ginekologii

Wybrana usługa położnictwo
Dostępne terminy Gdańsk Subisława
wtorek: 15:00-16:40