Wybrany Lekarz Dr n. med. Nowicki Tomasz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

USG dorośli
USG tarczycy
USG ślinianek
USG węzłów chłonnych szyi
USG tkanek miękkich szyi
USG jamy brzusznej.
Konsultacja badań TK, MR, CBCT twarzoczaszki i szyi

Wybrana usługa USG jamy brzusznej
Dostępne terminy